kapitalizmas

kapitalizmas
kapitalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Ekonominė sistema, pagrįsta privačia nuosavybe, laisvąja rinka ir samdomu darbu. Terminas kilęs iš žodžio „kapitalas“, kuris reiškia apibendrintą privačią nuosavybę, naudojamą ne asmeniniam vartojimui, bet investicijoms ir pelnui gauti, būtent gamybai prekių ir paslaugų, kurios skirtos parduoti rinkoje. Kapitalas apima ir pinigines lėšas, ir materialius daiktus – pastatus, įrenginius, žinias ir t. t. Kad kapitalas duotų pelno, jis dar turi būti susietas su darbu, t. y. su nuolatinėmis savininko pastangomis naudoti kapitalą pagal paskirtį, arba su samdomų darbuotojų darbu. Paprastai parsisamdo žmonės, neturintys kapitalo ir patys negalintys tapti darbdaviais. Kapitalistinė ekonomika suformuoja poliarizuotą visuomenę. Nedidelės mažumos rankose sutelkiamas kapitalas, o didžiuma yra laisvai samdomi darbuotojai. K. Marxas savo raštuose įrodinėjo, kad ši sistema pagrįsta samdomų darbininkų išnaudojimu. 20 a. Markso sekėjai pritaikė šią sistemą tarptautinių santykių sistemai, vaizduodami ją kaip pasaulinio kapitalizmo sistemą. atitikmenys: angl. capitalism ryšiai: susijęs terminasmarksizmas susijęs terminasmarksizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kapitalizmas — kapitalìzmas sm. (2) DŽ polit. visuomeninė santvarka, kurios gamybinių santykių pagrindą sudaro privatinė gamybos priemonių nuosavybė ir samdomasis darbas: Kapitalizmu vadinama tokia visuomenės santvarka, kada žemė, fabrikai, įrankiai ir kt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapitalizmas — kapitali̇̀zmas dkt. Nepasitikėjimas kapitalizmù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • capitalism — kapitalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Ekonominė sistema, pagrįsta privačia nuosavybe, laisvąja rinka ir samdomu darbu. Terminas kilęs iš žodžio „kapitalas“, kuris reiškia apibendrintą privačią nuosavybę, naudojamą ne asmeniniam… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • mirti — mir̃ti, mìršta (mìra Zt), mìrė intr. K; SD101,380, R 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi: Aš nenoriu mirti, nei žemelėj pūti, – aš gyventi trokštu su tavim drauge S.Nėr. Mirė žmonys, it lapas rudenį krito M.Valanč. Sunku mirti be vilties, savo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštrinti — ãštrinti ( yti), ina, ino tr. 1. R daryti aštresnį, galąsti: Peilį ãštrinti K. Útrino sūnelis ... šoblelę TŽI252. Musydavo eit ... aštrint sau kiekvienas arklą savo aba lopetą savo Ch1Sam13,20. ║ smailinti: Velniai šoka, džiaugias, ãštrina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glamžyti — glamžyti, o, ė r., glamžyti, glam̃žo, glam̃žė suv., ž. 1. tr. lamdyti, mankyti, gniaužyti, gumulti, raukšlėti, spaudyti, lankstyti: Glam̃žo popierą Dkš. Akys mirksėjo, viena ranka glamžė kepurę, o kitą nežinia buvo kur dėti P.Cvir. Skepetą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gobšus — gobšùs, ì adj. (4) daugianoris, godus: Ignotas gana dažnai turėdavo kištis į gobšiųjų pabėgusių klebono giminių keliamus parapijoje vaidus rš. Pašalinti iš kooperacijos eilių visas gobšias visuomenės atmatas bei liaudies priešus (sov.) sp. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grupė — grùpė sf. (2) 1. DŽ rinkinys greta esančių daiktų, kuopa. 2. DŽ visuma asmenų, kuriuos jungia bendri interesai, reikalai ir pan.: Žmonės, atskiros socialinės grupės, klasės toli gražu nėra abejingi kalbai rš. Kapitalizmas skaldo visą visuomenę į …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ikikapitalistinis — ikikapitalìstinis, ė (neol.) adj. (1) DŽ buvęs iki kapitalizmo (prieš kapitalizmą): Kapitalizmas tuo skiriasi nuo senųjų, ikikapitalistinių liaudies ūkio sistemų, kad jis yra sudaręs glaudžiausią įvairių jo šakų sąryšį ir tarpusavio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imperializmas — imperialìzmas sm. (2) DŽ 1. V. Lenino visuomenės raidos teorijoje – monopolistinis kapitalizmas; aukščiausioji ir paskutinė kapitalizmo stadija. 2. sp grobuoniška stambių šalių užsienio politika, siekianti pajungti kitas šalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”